Søg
Close this search box.

Blog

Ordkløverist med fokus på pædagogik, oplevelser, glimt fra hverdagen og alt der imellem.

Pædagog – Hvad kan du så?

Hvad kan en pædagog egentlig? Det spørgsmål oplever jeg tit at blive stillet. I dette indlæg, vil jeg komme ind på NOGET af det, som kendetegner en pædagog.
Pædagog - Hvad kan du så?

Hvad kan man som pædagog?

Det er et spørgsmål, jeg ofte bliver stillet. Og det er faktisk et voldsomt stort spørgsmål. Man spørger jo heller ikke en elektriker “Hvad kan du så som elektriker?”… Noget med EL? Ikke sandt. Det samme med pædagogen. Noget med mennesker.

Synes desværre også tit at pædagogens virke bliver gjort lidt til skamme. “Det er bare med at passe nogle børn”. Jeg vælger at tro, det er på grund af uvidenhed, at sådan en forståelse af pædagogens arbejde haves.

Fordi en pædagog kan så meget mere. Jovist.. Vi kan da godt passe børn, som så mange andre. Jeg vil dog også kalde det udvikling af børn. Og ikke bare børn, men af mennesker, personligheder, demokratiske samfundsborgere og meget mere.

Pædagoguddannelsen

Lad mig starte et andet sted. Jeg ved at pædagoguddannelsen over tid, har ændret sig og stadig gør det. Men den 14. januar 2021, blev jeg uddannet pædagog. Og jeg vil komme med et lille udsnit af hvilke områder jeg har været gennem. Og ja.. Det er et lille udsnit, for der er rigtig meget.

Overordnede emner som:

  • Kommunikation. Altså, hvordan kommunikerer man som pædagog, både verbalt og nonverbalt. Narrative fortællinger. Hvad er det vi fortæller om os selv og hinanden? Hvilken indvirkning kan dette have? Sprogstimulering. Sprogtilegnelse. Dialogisk læsning. De gode spørgsmål. Samtaletyper. Kommunikationens betydning i konflikthåndtering. Og jeg kan blive ved. Kommunikation var et stort modul, som gjorde mig endnu mere skarp på kommunikationens betydning.
  • Didaktik. Vi har lært mange forskellige teoretiske tilgange, metoder m.v. Derudover har vi lært en masse om undersøgelsesmetoder. Dokumentation og evaluering. Matematisk opmærksomhed. Musik som udtryksform. Sundhed og boldspil. Natur og læring. Kreative elementer. Materiel dannelse, formal dannelse og kategorial dannelse. Læringsrum. SMTTE-model, Illeris læringstrekant, boldspilhjulet. De 3 læringsformer. Og meget andet!
  • Køn, seksualitet og mangfoldighed. Dette var et meget spændende modul. Jeg har skrevet lidt om det tidligere her og så fik vi besøg af en skøn personlighed, som fortalte om at være handicappet og også have lyster som ´almindelige mennesker. (Læs her). Derudover har skrevet et tidligere indlæg om børn og seksualitet (Læs her). Der var så meget god læring i dette. Når jeg har snakket med andre om disse emner, møder jeg tit en forbavselse over den måde jeg fx nævner børn og seksualitet på. Men forståelsen af de her emner, er jeg blevet så meget klogere på i løbet af pædagoguddannelsen. Ydermere er jeg blevet klogere på digitale medier, køn og krop. Senmoderne familier. Hvad er køn for noget? Kønsidentitet. Og meget andet!
  • Pædagogen som myndighedsperson. Tavshedspligt, oplysningspligt og underretningspligt. Magtanvendelsesregler. New Public Management. tidlig forebyggende indsatser. Resiliens. Mistrivsel. 
  • Natur og Udeliv. Sanser. Learning by doing. Produktive spørgsmål. Undersøgelser. Erkendelsesteori. De 3 grundlæggende natursyn. Naturformidling.

Og alt det andet vi har fået viden om, for blot at nævne nogle få: Tilknytning- og omsorgssvigt. Menneskesyn. Etik og værdier. Globalisering, demokrati og medborgerskab. Børn og unges læringsforudsætninger. Klasserumsledelse. Krop og bevægelse. Robusthed. Inklusion. Ungdomsforskning. Videnskabsteori. Tværprofessionelt samarbejde. Innovation. Legens rolle i læringen. Forældresamarbejde. Ungdom, identitet og trivsel. Kulturforståelse, tosprogethed og integrationsprocesser. Og listen er endnu længere. Men jeg vil blot fortælle at pædagogen, kan så meget mere og andet end blot at \\\”passe børn\\\”.

Det fede ved alle de her ting, er jo at der er evidens for at disse ting virker. Der er masser af anerkendt teori og forskning, som understøtter dette. Så man går ikke bare ud og gør noget, fordi man tror det virker, men fordi man VED det virker.

Selvudvikling

Så vil jeg også sige at pædagoguddannelsen ikke blot er uddannelse om teori og forskning, men det handler i stor grad også om MIG. Om at skabe sig en forståelse af hvilken type pædagog, og ja, i det hele taget, menneske, ønsker jeg at være. Hvad har jeg været? Hvad har jeg gennemgået? Hvad skal livet indeholde? Man lærer enormt meget om sine stærke og mindre stærke sider. Man lærer at reflektere. At forstå helheder. At forstå mennesker. Man lærer at give plads. Man bliver udfordret på sine holdninger, sine værdier og sine forståelser.

Det har været, og er stadig en fantastisk uddannelse, som giver utrolige kompetencer med videre i livet. Jeg har været mange spændende ting igennem på denne uddannelse. Lidt af det, kan I se i galleriet herunder:

Afslutningsvis, vil jeg komme med mine stærkeste anbefalinger til pædagoguddannelsen ved UCN Hjørring. Fed uddannelse!

Del:

Måske er du interesseret i at læse disse?

Børns seksualitet

Børns seksualitet

(Genopslag) Børns seksualitet var et emne på pædagoguddannelsen som virkelig gav grobund for refleksion og hvor holdninger blev presset

Naturen på recept

Anmeldelse: Naturen på recept

Naturen på recept. En meget inspirerende bog, som fik mig til at reflektere over ret mange ting. En bog, der for mig gav komplet mening.